Contact, bestuur en overig

Contact

info@goededoelenboxmeer.nl   en   goededoelenboxmeer@gmail.com 

Onze stichting

Omdat wij alleen voor Goede Doelen met de ANBI status collecteren, hebben we ook zelf sinds 1 januari 2021 de ANBI status. Dit maakt het voor u eenvoudiger om giften te verantwoorden voor de belastingdienst. Ons RSIN nummer is 8533 99 979 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).
We zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: Stichting Samen Sterk voor Goede Doelen Boxmeer onder nummer 59274514. 
We gebruiken ook een kortere naam: Goede Doelen Boxmeer en de afkorting SSSVGDB word/werd gebruikt.

Bestuur

Via de download hieronder of via een link gaat u naar een pdf-bestand met namen en contactgegevens van ons bestuur. 

Gedragscode

De bestuursleden doen hun werk voor de stichting op vrijwillige basis. Zij krijgen daarvoor géén vergoeding. Ook overige vrijwilligers die betrokken zijn bij / voor de stichting ontvangen géén vergoeding.

Doelstelling

Het bestuur heeft tot taak om zodanig beleid te voeren en acties uit te zetten om de doelen van de stichting te bereiken. Via deze link vindt u de doelstelling.

Uw privacy

Alle vrijwilligers maar zeker ook het bestuur dient zorgvuldig om te gaan van de privacy en gegevens van vrijwilligers en van donateurs. Via deze link kunt u lezen wat we doen om zorgvuldig te zijn met betrekking tot uw privacy

Rekeningnummer en incasso

Ons rekeningnummer is NL 64 RABO 0142 3865 61

Betaaldienstverlener Mollie

Wij gebruiken voor een ideal transactie de betaaldienst Mollie als tussenpersoon / technische dienstverlener.

Meer info over betalingen en incasso c.q. ideal via Mollie

Via deze link vindt u nadere info en werkwijze voor een betaalverzoek, de eenmalige machtiging en incasso. Ook vindt u hierop nadere info vanwege de betaaldienstverlener Mollie.