Doelstelling

Het doel van de stichting

  • het collectief (laten) collecteren in Boxmeer voor goede doelen die door de Belastingdienst zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Deze ANBI goede doelen dienen volledig te zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting;

  • de gecollecteerde gelden worden opgehaald namens de ANBI goede doelen en worden door de stichting slechts tijdelijk gehouden (beheerd) en vallen nimmer in het vermogen van de stichting;

  • de stichting verdeelt de gecollecteerde gelden onder de ANBI goede doelen volgens de intekenlijsten, rekening houdend met de gemaakte kosten van de collecte;

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

We streven naar beschikbaarheid voor de goede doelen die actief zijn in Boxmeer, en die zich bij ons willen aansluiten, omdat ze zelf de dekking over het gehele dorp Boxmeer niet kunnen borgen en sowieso omdat vereniging en samenwerking onder elkaar een meerwaarde biedt: de "samen sterk" gedachte.