Resultaten

Het resultaat van de collecte actieweek in het dorp Boxmeer in de week van 15 - 20 april j.l. is ongeveer gelijk aan vorig jaar. De prognose (eind april / begin mei) is ongeveer 41000 euro. 

Daarom hartelijk dank aan allle donateurs, en ook dank aan de vrijwilligers/collectanten.

Bij het verwerken van de formulieren komen we nog kleine punten tegen waarvoor we voor de zorgvuldigheid nog navraag willen / moeten doen.

We kunnen al wel aangeven, dat er meer mensen hebben meegedaan bij de collecte dan ooit. Gemiddeld daarom een iets kleiner bedrag per donatie. Het idee van “Samen Sterk” geldt dit jaar daarom niet alleen voor ons als organisatie, maar ook voor u als donateurs richting de goede doelen. Vele kleinere bedragen maken het tot een mooi groot resultaatbedrag.

In de komende tijd worden de machtigingen / incassos verwerkt en begin juni hopen we te kunnen aangeven of de prognose bijgesteld kan worden. Immers we hopen dat er nog enige donaties zullen volgen.
Inleveren van de envelop is nog mogelijk, mochten we u gemist hebben bij het huis-aan-huis rondgaan. Zie achterzijde van de envelop. Ook is online donatie mogelijk: dat kan het hele jaar. 

Namens alle vrijwilligers, collectanten en bestuur
en vooral ook namens de betrokken goede doelen 

penningmeester Stephan Emons 

.

,

,

De prognose voor 2024 is begin mei in de onderstaande lijst (download pdf) bijgewerkt. 
Als ook de machtigingen zijn uitgevoerd kunnen we ook (op basis van de voorkeurformulieren) de verdeling over de 18 goede doelen uitrekenen en bekendmaken.

De verantwoording voor ANBI over 2023 staat (als download pdf) op deze website. De verantwoording voor ANBI voor dit (lopend) jaar) volgt in de loop van januari 2024.