Privacyverklaring

De Stichting Samen Sterk voor Goede Doelen Boxmeer gebruikt de gegevens van haar donateurs op de volgende wijze en respecteert daarmee de privacywetgeving / de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • Voor het incasseren van een eenmalige incasso door donateurs hebben we naam, adres en IBAN nr nodig om de donatie te kunnen incasseren.
 • Onze bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en ernaar te handelen.
 • Stichting Samen Sterk voor Goede Doelen Boxmeer zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of op andere manier doorgeven aan derden.
 • De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel 'het collecteren voor
  Goede Doelen die door de Belastingdienst zijn erkend met de 'ANBI status'.

Privacy- en cookieverklaring

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan.

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bedrag van gewenste donatie voor betreffend collectemoment  
 • bankrekeningnummer / IBAN nr 

Statistieken / Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.
Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.  

Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Digitale nieuwsbrief

Via de website hebben wij de mogelijkheid om nieuws te delen. Daarmee kunnen wij u informeren over de collecteplanning en resultaten.
We hebben (nog) geen digitale nieuwsbrief. Mocht die er komen, dan zal uw e-mailadres alleen met uw toestemming worden toegevoegd aan de lijst van ontvangers voor zo'n nieuwsbrief. Mocht een nieuwsbrief er komen, dan zal iedere nieuwsbrief een link bevatten waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden. 

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren opvragen. Indien deze onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Onze contactgegevens

Deze vindt u bij contact bestuur en overig

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.