Informatie betalingen

Als u zelf een bedrag aan ons heeft overmaakt of de betaalverzoek-QR-code gebruikt, ontvangen wij géén persoonlijke conctactgegevens.
Dus komt u iets onverwachts tegen, dat horen wij dat graag: info@goededoelenboxmeer.nl of via gegevens op de pagina contact en bestuur.

Alvast hartelijk dank!

Onze bankgegevens

IBAN rekeningnummer: NL 64 RABO 0142 3865 61

Melding "Dit betaalverzoek is al eens betaald"

Elk jaar gebruiken we een andere/nieuwe Betaalverzoek-QR-code. Toch kunt u mogelijk de melding krijgen dat al eens eerder betaald is.
Die melding krijgt u als u met bijvoorbeeld uw mobiele telefoon al eerder dat jaar een donatie heeft gedaan. Dus het betreft géén fout in het betaalverzoek.
Vaker dan een keer in een jaar een donatie doen mag natuurlijk altijd, maar het is maar dat u het weet. 

Info automatische incasso

Heb je gekozen voor een eenmalige machtiging voor automatische incasso? Dan vind je op je bankafschrift het mandaatnummer. Dit nummer kun je gebruiken bij vragen over je machtiging. Je bijdrage wordt ongeveer een maand na het inleveren van het formulier met de machtiging afgeschreven.

Bent u het niet eens met de incasso, dan u kunt een incasso altijd terugdraaien. Als dat onverhoopt aan de orde is, doe dat dan wel binnen ongeveer 6 weken. Er zit een maximum termijn aan. Nadere info daarover bij uw bank, of informeer bij onze penningmeester. 

Doorlopende machtiging?

In principe is elke afgegeven machtiging eenmalig. Heeft u redenen voor of gedachten aan een doorlopende machtiging, neem dan contact op met onze penningmeester

Betaaldienstverlener Mollie

Wij gebruiken voor een ideal transactie de betaaldienst Mollie als tussenpersoon / technische dienstverlener.
Om de voorkeur voor donatie(s) aan verschillende doelen ook via de website in te vullen en aansluitend de donatie via ideal aan ons over te maken, is deze tussenpersoon nodig. 

Zowel wijzelf als ook Mollie staan ervoor in, dat wij de privacyrichtlijnen volgen en geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken - behoudens noodzakelijk voor de transactie richting financiële instellingen (uw bank etc) en noodzakelijk in geval van onverhoopt fraude-onderzoek of wettelijke vereisten.

Als u klachten heeft naar ons / over ons of over de transactie / afboeking etc dan kunt u ons een email sturen naar info@goededoelenboxmeer.nl 

We beantwoorden de mail binnen zo kort mogelijke termijn.

Wij gaan ervanuit dat u weet hoe u een online betaaldienst zoals ideal gebruikt. Heeft u daarover vragen, dan kun u die stellen aan de penningmeester en ook via info@goededoelenboxmeer.nl.

Weet u niet of niet goed hoe u veilig en vertrouwd een online betaaldienst zoals ideal gebruikt, dan vragen we u om de donatie via een andere manier aan ons te doen: bijvoorbeeld contant via envelop of via een machtiging aan ons.